Blokada profilu napinającego

Artykuł Opis
01.31 Blokada górna do profila napinającego firankę